video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่อง

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/QlXNJTxRuyw