video_image

ปทุมธานี-น้ำในคลองเก้า ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ เริ่มแห้งขอด ทำถนนทรุดตัวลึก 1 เมตร ชาวบ้านระบุปีนี้น้ำในคลองจึงแห้งเร็วกว่าทุกปี ถ้าหากกรมชลประทานไม่รีบแก้ไขปัญหา อาจส่งผละกระทบต่อถนนเลียบคลองยุบตัวพังลงมาเหมือนปีที่ผ่านๆมา เพราะไม่มีน้ำในคลองช่วยพยุงถนนของทั้งสองฝั่งริมคลองได้ จึงยากวอนให้ให้ผู้เกี่ยวข้องและทางชลประทานช่วยสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผันเข้าคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อเข้ามาช่วยคลองเก้าจะสามารถป้องกันถนนทรุดตัวได้

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/OJmHGBkcWec