video_image

 

เกิดหมอกลงหนาทั่วพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการสัญจร กระทบเที่ยวบินภายในประเทศถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด