สถานการณ์ภัยแล้งส่อเค้าว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้น แม่น้ำตากแดดสายเลือดใหญ่ของชาวนาอุทัยธานีลดระดับจนแห้งอย่างรวดเร็ว ชาวนาเร่งสูบน้ำเข้าแปลงนาไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ยืนต้นตาย
 
ที่จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งส่อเค้าว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำตากแดดซึ่งเป็นสายเลือดใหญ่ของชาวนาอุทัยธานี ล่าสุดบริเวณแม่น้ำตากแดดบริเวณในพื้นที่ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ และตำบลหนองยายดา ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว มีเพียงบางจุดที่มีการขุดลอกแม่น้ำให้ลึกขึ้นยังมีน้ำขัง ชาวนาแต่ละรายจำเป็นต้องระดมตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือตนเองโดยการสูบน้ำทั้งวันทั้งคืน มีทั้งเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้า และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำไปขังในแปลงนาหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ยืนต้นตาย และประคับประคองให้ข้าวออกผลผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวลดความเสียหาย แต่การทำนาครั้งนี้มีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น หวังเพียงแต่ว่าให้ได้ต้นทุนคืนก็พอใจ ดีกว่าให้รับความเสียหายไปทั้งหมด