video_image
เกิดข่าวลือสะพัดว่า  นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถูกสั่งย้ายออกจากตำแหน่ง หลังการทำงานไม่เอื้อต่อธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่
 
 
ล่าสุด นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า ยังไม่มีคำสั่งย้ายใดๆ และยังไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  หากมีคำสั่งโยกย้ายตำแหน่งบริหาร กรมควบคุมโรคมีแนวบริหารราชการ เช่นเดียวกันกับส่วนราชการอื่นๆ คือ พิจารณาตามหลักบริหารราชการโดยทั่วไป เช่น ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ซึ่งปกติจะมีวาระ 4 ปี หากใครต้องการต่อก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารงานในหน่วยนั้นๆ และปัญหาในการบริหารงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เป็นเหตุผลเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกรมควบคุมโรคเท่านั่น .
 
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/5DZdTVXZ6TI