video_image
หลังจากที่โลกโซเชียลเผยแพร่ภาพหนังสือลาออกของ นายสกล จริงจิตร ปลัดอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กรมการปกครอง ที่เข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอมาเป็นเวลา 27 ปี 11 เดือน 15 วัน แต่ไม่ประสบความก้าวหน้าในราชการแต่อย่างใด และพิจารณาจากระบบงานแล้วเห็นว่าคงไม่มีความก้าวหน้าใดเพิ่มขึ้น อีกทั้งเมื่อมองในแง่กฎแห่งกรรม เชื่อว่าได้ชดใช้เวรกรรมให้กรมการปกครองหมดสิ้นแล้ว จึงขอลาออกจากราชการนั้น
 
ล่าสุด เมื่อไปขอสัมภาษณ์ ปลัดอำเภอสิเกา เจ้าตัวได้ขอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ เนื่องจากเหนื่อยเกินไปที่จะพูดคุย และไม่เหมาะสมที่จะพูดเพราะยังเหลือเวลาทำงานอีก 10 วัน แต่ นายพันธุ์ธัช ภูสง่า ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในฐานะประธานปฏิรูปกลุ่มปลัดอำเภอ ได้ขอพูดถึงเรื่องดังกล่าวแทนว่า ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้น ตนเห็นใจและเข้าใจท่านปลัดอำเภอสิเกาเป็นอย่างดี เพราะพวกตนมีการตั้ง Line กลุ่มปฏิรูปปลัดอำเภอขึ้นมา มีการพูดคุย แสดงความคิดเห็นกันมาตลอด โดยเฉพาะท่านปลัดอำเภอสิเกาที่ยื่นใบลาออกในครั้งนี้ ได้มาปรึกษาตนและตนเป็นคนแรกที่เห็นใบลาออกของท่านซึ่งถือว่าท่านเป็นปลัดอำเภอรุ่นพี่ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างมาก แต่ในเมื่อท่านตัดสินใจแล้ว ตนก็ไม่สามารถห้ามจิตใจท่านได้
 
หากถามว่าท่านมีความน้อยเนื้อต่ำใจ ตามที่ท่านให้เหตุผลในใบลาออกไหม ตนตอบแทนได้ว่าเป็นความจริงทุกประการ เพราะความคิดต่างๆ คงไม่แตกต่างไปจากปลัดอำเภอทุกคน ซึ่งมองว่าไม่มีความเจริญก้าวหน้าสู้ปลัด อบต. สู้ครู อาจารย์ ไม่ได้ ทั้งๆ ที่เป็นข้าราชการในส่วนภูมิภาคด้วยกัน ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด แต่ปลัด อบต.และครู สามารถเป็นผู้ชำนาญการพิเศษได้ มีเงินประจำตำแหน่ง แต่ปลัดอำเภอไม่มี เพราะ กพ.ไปกำหนดตำแหน่งของปลัดอำเภอไม่ถูกต้องตามข้อกฏหมาย แท่งเงินเดือนจึงอยู่อีกบัญชีหนึ่ง 
 
ที่สำคัญการสอบเลื่อนขึ้นเป็นนายอำเภอนั้น ก็ไม่มีความยุติธรรม เพราะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการสอบแต่ละครั้งนั้น ทางปลัดอำเภอได้ทำการฟ้องร้องกรมการปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เป็นจำนวนมาก ขณะนี้คดีต่างๆ ยังค้างอยู่ที่ศาลปกครองมากกว่า 20 คดี ซึ่งหารการสอบมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรมจริง คงไม่เกิดกรณีการฟ้องกันเช่นนี้ ตนจึงขอเสนอให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นกลางมาทำการสอบตั้งแต่เริ่มการออกข้อสอบจึงจะมีความยุติธรรมมากกว่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของปลัดอำเภอทุกคนที่หวังความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/lOPVzM2amc0