video_image

นิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรจัดโดยบริติช เคานซิลเป็นงานศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยสถาบันการศึกษากว่า 120 สถาบันจากสหราชอาณาจักร ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย สถาบันสอนภาษาอังกฤษและมหาวิทยาลัยบินตรงเพื่อมาให้ข้อมูลสำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ในวันที่ 14-15 ม.ค.นี้ ROYAL PARAGON HALL, SIAM PARAGON