video_image
นายมัตเตโอ เรนซี นายกรัฐมนตรีของอิตาลี  วัย 41 ปี  ประกาศการลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อผลการลงประชามติที่มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังประชาชนราว 60% ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเสนอ