video_image
จอห์น คีย์ วัย 55 ปี นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์  ประกาศการลาออกจากตำแหน่งแบบกะทันหัน หลังทำหน้าที่มานานกว่า 8 ปี โดยยอมรับว่าป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุด ทั้งนี้มีรายงานระบุว่าเป็นการลาออกตามคำร้องขอของภรรยา 
 
เบื้องต้นคาดว่า นายบิล อิงลิช รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงการคลัง น่าจะมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนชั่วคราวไปก่อน