video_image
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ถึงความผูกพันกับ 'ในหลวง ร.๙' ในฐานะพระราชบิดาและพระราชธิดา โดยมี ไบรท์-พิชญทัฬ จันทร์พุฒ และ น้าเน็ค-เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้สัมภาษณ์ 
 
โดยตอนหนึ่งได้ทรงกล่าวถึงเคล็ดลับความอ่อนเยาว์ด้วยการรับประทานผลไม้และออกกำลังกาย พร้อมยังทรงเล่าถึงช่วงที่สูญเสียคุณพุ่มว่า เป็นความทุกข์ที่ทำให้หัวใจสลาย โดย ในหลวง ร.๙ ได้รับสั่งให้ทำงานและสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ตนเองเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 
 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ยังได้ทรงเล่าถึงความผูกพันที่มีต่อในหลวง ร.๙ ว่า เมื่อตอนยังเด็ก หากรู้สึกเกลียดใคร ในหลวง ร.๙ จะทรงสอนให้ลองคิดว่าคนเราไม่ได้มีเพียงด้านดีเท่านั้น และไม่มีใครที่มีเพียงด้านร้ายเท่านั้น เราจึงควรเปิดใจยอมรับ และนำความดีในความไม่ดี หรือด้านขาวในด้านดำ มามองใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังไม่ควรอิจฉากัน แต่ควรมองดูคนที่เก่งกว่าเพื่อนำแบบอย่างของเขามาใช้ให้เกิดประโยชนต่อตนเอง เนื่องจากคนที่มองโลกแคบๆ ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จ
 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/EK-a8K37a9M