วันนี้ (8 พ.ย.59) เมื่อเวลา 09.09 น.  มูลนิธิพระคชบาลนำช้าง 12 เชือก แบ่งเป็นช้างเดินพาเหรด 9 เชือก ช้างนำ 1 เชือก ช้างบรรทุกกลอง 1 เชือก และช้างแทรก 1 เชือก พร้อมทั้งควาญช้างกลุ่มคชสารคู่แผ่นดินจำนวน 200 คน เข้าร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยช้างและทีมงานเดินออกจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนถึงหน้าพระบรมมหาราชวัง ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลคอยดูแลความเรียบร้อย 
 
     ทั้งนี้ ช้างที่นำมาแสดงในครั้งนี้ เคยถวายงานการแสดงต่อหน้าพระที่นั่งหลายครั้ง และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่ช้างและพระคชบาลและชาวช้างกลุ่มคชสารคู่แผ่นดินมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช