สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกลองกอง จำนวน 9 ตัน เพื่อส่งมอบให้ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการลองกองแลกข้าว ซึ่งเป็นความร่วมมือแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำของข้าว และลองกอง

หลังได้ทำข้อตกลงร่วมกับ ศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์การเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด แลกเปลี่ยนสินค้า โดย ขบวนการสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จัดส่งลองกอง จำนวน  16 ตัน  ราคา กก.ละ 15บาท ส่งมอบแลกเปลี่ยนกับข้าวสารหอมมะลิชนิดคัดพิเศษ จำนวน 9 ตัน เฉลี่ย กก.ละ 32 บาท  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาเกี่ยวกับราคาที่ตกต่ำ

ภาพจาก เจ้าหน้าที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานี