video_image
นางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต แสดงความเชื่อมั่นว่า การสอบสวนรอบใหม่ของเอฟบีไอ กรณีที่เธอใช้อีเมล์ส่วนตัว ในระหว่างที่ดำรงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ จะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อผลตรวจสอบก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องให้เอฟบีไอ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อชาวอเมริกัน เกี่ยวกับการสอบสวนรอบใหม่นี้ด้วย