video_image

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/N-b40bKhS94