video_image

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการอ่านออกเสียงเรียกพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่า ในส่วนของหน่วยงานราชการ และกรมประชาสัมพันธ์ ให้อ่านออกเสียงพระนามว่า พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-ทระ-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุล-ยะ-เดช แต่ในส่วนของหน่วยงานภาคเอกชน หรือ สื่อมวลชน หากจะอ่านแบบอื่นตามประเพณีนิยมก็สามารถทำได้ ซึ่งการอ่านออกเสียงพระนามไม่ใช่เรื่องที่จะมาถกเถียงกันในเวลานี้ เพราะทุกคนต่างมีหัวใจดวงเดียวกัน

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pqJ_azdM7P4