ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย จ.หนองคาย จัดแสดง นำภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำจากแผ่นทองแดง จำนวน 4 แผ่น และ ฉลุเป็นมิติ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 2.40 เมตร มีความหมายว่า "พลังแห่งแผ่นดิน" จัดตั้งอยู่บริเวณกลางห้องของนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และ ด้านหลังเป็นพระบรมราโชวาท ถือว่าเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์แผ่นทองแดงแห่งเดียวในประเทศไทย ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะมีพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล
 
       นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ฯ กล่าวว่าชาวอำเภอโพนพิสัย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ครั้งหนึ่งเคยเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ช่วงที่ประสบปัญหาวาตภัย จึงได้นำอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่ามาปรับปรุงเปิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมขึ้น ภายในจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆของพระองค์
 
สามารถเข้าชมได้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.