video_image

จากกรณีที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขาดแคลนน้ำประปาจนเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วนั้น ทางจังหวัดฯจึงได้มีการร้องขอฝนหลวงให้ช่วยทำเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปานั้น ทั้งนี้ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากสภาพอากาศและกระแสลม

ทั้งนี้ยังเกิดปัญหาฝนตกทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ทำให้พื้นที่จังหวัดยะลา ได้เกิดปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งปริมาณน้ำในเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลาอยู่ในเกณฑ์วิกฤต น้ำบริเวณน้ำตกแห้งขอด เหลือเพียงโขดหินเท่านั้น

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/7xKLKa5ymcg