พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม และนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวชี้แจงกรณีที่มีการเดินทางไปฮาวาย เพื่อประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้บริการเช่าเหมาลำของสายการบินไทย ราคากว่า 20 ล้านบาท ว่า รัฐบาลยืนยันความโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ ขอสื่อช่วยสยบข่าวลือและอย่าบั่นทอนความรู้สึกคนทำงานที่เข้ามาแก้ปัญหาประเทศ ที่ปล่อยข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงจนทำให้ประชาชนผิดหวังกับรัฐบาลนี้ อีกทั้งไม่อยากให้คนไทยตั้งประเด็นเรื่องตัวเลข ขอให้ดูที่มาและปัจจัยต่างๆประกอบด้วย
 
     โดยการเดินทางไปต่างประเทศภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั้น เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่เริ่มใช้เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2556 โดยหลักเกณฑ์ระบุว่าหากมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิน 100,000 บาท จะต้องเปิดเผยประกาศราคากลางเป็นการทั่วไปทั้งในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ซึ่งดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวมาโดยตลอด แต่รัฐบาลก่อนหน้านี้กลับไม่เคยมีการชี้แจงราคากลางเลย
 
     ส่วนการเดินทางโดยสายการบิน จะมี 3 แบบ คือ สายการบินพาณิชย์ สายการบินทหาร และการเช่าเหมาลำ ซึ่งที่ผ่านมาในรัฐบาลนี้ ใช้บริการเช่าเหมาลำเพียง 3 ครั้ง คือ การเดินทางไปมิลาน และรัสเซียของนายกรัฐมนตรี และการเดินทางไปฮาวายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายที่จะใช้ดำเนินการ ส่วนสายการบินพาณิชย์ จะใช้ในกรณีที่มีเวลาเดินทางเพียงพอและทันต่อกำหนดการปฏิบัติงานในประเทศนั้นๆ แต่หากไม่ทันก็สามารถเดินทางโดยสารการบินทหาร แต่ไม่สามารถบินตรงในระยะไกลได้ อีกทั้งยังเสียเวลานานในการแวะเติมน้ำมัน ซึ่งจะต้องขออนุญาตเข้าน่านฟ้าของประเทศต่างๆ และขออนุญาตลงจอด ส่วนใหญ่จึงจะใช้สายการบินทหารสำหรับบินไปยังประเทศใกล้เคียงเท่านั้น 
 
     สำหรับการคิดราคาค่าบริการเช่าเหมาลำ นายจรัมพร เปิดเผยว่า การบินไทยมีกระบวนการเสนอราคาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ยืนยันใช้สูตรเดียวกันกับทุกหน่วยงาน และจะต้องชำระเงินตามจริง ส่วนกรณีฮาวายที่มีค่าเดินทางจำนวน 20 ล้านบาทนั้น เป็นเพียงราคากลางที่ประเมินไว้ สุดท้ายแล้วจะต้องมีการคำนวณราคาจริงอยู่ดี ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ ส่วนเอกสารรายชื่อผู้โดยสารที่มีการเปิดเผยทางโซเชียลมีเดียนั้นไม่ใช่เอกสารจริง ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหม ย้ำ ผู้ประกาศข่าวช่อง 5 ไม่ได้เดินทางไปด้วย