video_image

ผู้บริหารการบินไทย ชี้แจงถึงกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เช่าเครื่องบินของการบินไทยประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อเดินทางไปดูงานที่เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ว่า ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางที่การบินไทยกำหนดขึ้นมาเท่านั้น โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงจากการให้บริการของสายการบินอื่นประกอบด้วย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่การบินไทยไม่เคยให้บริการมาก่อน ส่วนราคาที่จ่ายจริงยังต้องพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่สนามบินปลายทาง เมื่อคำนวณออกมาแล้วก็อาจจะถูกกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ก็ได้

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/xsfbH8LTY9Q