video_image
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีการใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ภายหลังถูกตั้งข้อสังเกต โดยเฉพาะ 3 ประเด็นที่ถูกวิจารณ์ ตั้งแต่เรื่องการเดินทาง ที่ยืนยันว่าเป็นเพราะไม่มีสายการบินโดยตรง จึงเช่าเครื่องบินเหมาลำ เพื่อประหยัดเวลาเดินทางและใช้เวลาประชุมให้คุ้มค่ามากที่สุด เพราะมีกำหนดไปเพียง 3 วัน ซึ่งเป็นการเสนอราคากลางตามระเบียบราชการ ส่วนเหตุผลที่ต้องเดินทางจำนวนมาก ย้ำว่าเป็นความต้องการของทางสหรัฐที่จะหารือในหลายเรื่อง ขณะที่ค่าอาหารระหว่างไปประชุมนั้น ระบุว่าเป็นอาหารไทยธรรมดา ไม่ได้สั่งพิเศษมาจากที่ใด 
 
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศ ไม่ได้ไปเที่ยวและไม่มีเงินซักบาทที่เข้ากระเป๋า ส่วนกระแสที่ออกมานั้นมองว่าตั้งใจเล่นงานตนเอง โดยยืนยันว่าการใช้งบประมาณทุกอย่างโปร่งใส มีการรายงานตัวเลขทุกรายการ สามารถตรวจสอบได้ เพราะเป็นกระบวนการต่างๆ เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน
 
ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการใช้งบประมาณค่าเดินทางของคณะ พลเอกประวิตร ที่เดินทางไปประชุมที่สหรัฐ เพราะเรื่องนี้ พล.ต คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็น เพราะไม่มีเครื่องบินตรง อีกทั้งเป็นการไปทำประโยชน์ให้กับประเทศไม่ได้ไปเที่ยวส่วนตัว ซึ่งหากใครติดใจอยากตรวจสอบก็ให้ไปฟ้องร้อง อย่าเอาปัญหามาถามตน เพราะเป็นเรื่องที่มีหน่วยงานดูแลอยู่แล้ว
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/cZcR633LOQ0