video_image

กรมชลประทาน ทำหนังสือแจ้งเตือน 7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสุพรรณบุรี เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ui-SVvEZevI