video_image

นายเดวิด คาเมรอน อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษวัย 49 ปี แถลงอำลาตำแหน่งสมาชิกสภาล่างของสหราชอาณาจักร ที่เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดไชร์ ถือเป็นการอำลาอาชีพทางการเมืองอย่างเป็นทางการ หลังจากลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ซึ่งนายคาเมรอนชี้แจงว่า เป็นเรื่องลำบากใจเมื่อต้องนั่งอยู่ในสภาในบทบาทของอดีตนายกรัฐมนตรี เพราะอาจตกเป็นข้อสังเกตเมื่อไหร่ก็ได้ และอาจทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบัน ทำงานไม่สะดวกนัก และยืนยันว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลาออก