video_image

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แสดงความไม่เห็นด้วยถึงกรณีที่ประธาน กกต. จะลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการว่า ตามร่างรัฐธรรมนูญแล้วไม่สามารถทำได้ หากลาออกจากตำแหน่งประธานต้องพ้นจากความเป็นกรรมการด้วยเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้แม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะยังไม่บังคับใช้ แต่ถือว่าผ่านความเห็นชอบจากประชาชนแล้วดังนั้นการดำเนินที่ขัดต่อร่างรัฐธรรมนูญจึงถือว่าไม่เหมาะสม

ด้านนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวถึงกรณีที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. เผยว่าในรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติกำหนดให้พ้นจากความเป็นกกต.หากลาออกจากตำแหน่งประธานนั้น นายศุภชัย กล่าวว่า ไม่ทราบมาก่อน อย่างไรก็ตาม กฎหมายว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ไม่ตอบคำถามว่าอยากลาออกจากตำแหน่งหรือไม่

พร้อมกล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตนยังไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายเลย จึงไม่สามารถตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ อีกทั้งตนอยากให้สัมภาษณ์เมื่อมีมติจาก กกต.ทุกคนแล้ว ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด และจะส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.ต่อไป

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1Sj3rPnqnjk