​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีเที่ยวบินทีจี 043 เส้นทางขอนแก่น – กรุงเทพฯ พบความผิดปกติที่ระบบเบรค จึงใช้รถลากเครื่องบินเข้าสู่หลุมจอด ซึ่งผู้โดยสารทุกคนปลอดภัย
 
​บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันนี้ (24 ธ.ค.56) กรณีเที่ยวบินทีจี 043 ทำการบินออกจากขอนแก่น เมื่อเวลา 16.56 น. โดยบรรทุกผู้โดยสารจำนวน 155 คน ลูกเรือ10 คน มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 17.43 น. เมื่อเครื่องบินลงจอดแล้วขณะที่กัปตันจะนำเครื่องเข้าสู่ทางขับ (Taxi Way) กัปตันพบความผิดปกติของระบบเบรค กัปตันจึงได้แจ้งหน่วยงานภาคพื้นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำรถลากเครื่องบินไปยังหลุมจอดเครื่องบิน ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร อีกทั้งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทั้งของสายการบินและท่าอากาศยาน