หน. คสช. ออก คำสั่ง ม.44 ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ผู้ว่า กทม. และ นพ. เปรมศักดิ์   โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เหตุเกี่ยวข้องทุจริต
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ออกคำสั่งมาตรา 44 ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่า กทม.ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว โดยยังไม่พ้นจากตำแหน่ง และไม่รับค่าตอบแทน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง 
 
นอกจากนี้ ยังให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พ้นจากตำแหน่ง โดยไม่รับค่าตอบแทนเช่นกัน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง 
 
โดย 2 กรณีนี้ สาเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แม้จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่เป็นคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จึงมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งชั่วคราว เหมือนกรณีอื่น เพื่อเปิดโอกาสให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงและไม่ให้ความเสียหายในการบริหารงานราชการแผ่นดิน