video_image
หลายพื้นที่ในภาคอีสาน อาทิ สุรินทร์ เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะกับเกษตรกรทำนาข้าว พบข้าวนาปีที่ปลูกไว้ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำยืนต้นตาย ผลผลิตได้รับความเสียหาย
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/bgRaxVi4iqo