รัฐบาลไทยยินดี ผลประชามติสหาราชอาณาจักร ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเป็นไปด้วยดี ระบุไทยต้องระมัดระวังการค้าการลงทุน และตลาดการเงิน โดยจะต้องมีการหารือข้อตกลงใหม่ ที่ผูกพันระหว่างไทย - สหราชอาณาจักร - สหภาพยุโรป ไม่กังวลกระทบไอยูยู 
 
 
พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังทราบผลการทำประชามติของสหราชอาณาจักร ที่ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรืออียู ว่าต้องแสดงความยินดี กับสหราชอาณาจักรที่การทำประชามติเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส่วนจะเป็นผลกระทบต่ออังกฤษอย่างไรนั้น ไม่สามารถก้าวล่วงได้ เพราะเป็นเรื่องภายในประเทศ แต่ผลกระทบที่จะเกิดกับไทย ต้องระมัดระวัง เรื่องการลงทุนด้านการเงินการธนาคาร รวมถึงการค้าการลงทุนกับสหภาพยุโรป ซึ่งปริมาณการค้า มีนัยยะสำคัญ โดยไทยต้องปรับตัว และหารือข้อตกลงกันใหม่ที่เป็นข้อผูกพันระหว่างในกรอบความร่วมมือของอียู โดยถือเป็นความท้าทายของสหราชอาณาจักรในการแก้ปัญหา ซึ่งจะต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ แต่เชื่อว่าความเข้มแข็งของสหราชอาณาจักร จะสามารถปรับตัวได้ เพราะที่ผ่านมามีการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่ง 
 
ส่วนปัญหา ไอยูยู หรือการทำประมงผิดกฎหมาย รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าไม่ส่งผลกับไทย เพราะเป็นข้อสังเกต ที่ทางไทยรับมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว 
 
อย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักร ถือเป็นคู่ค้าหลักของไทย โดยเป็นคู่ลงทุนอันดัน 2 ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป รองจากเยอรมัน โดยที่ผ่านมามูลค่าการค้าไทย - สหราชอาณาจักร สูงประมาณ 3 พันล้านยูโร ขณะที่มูลค่าการค้าไทย- อียู ประมาณ 2 หมื่นล้านยูโร