พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระบุถึงปมคดีวัดธรรมกาย ว่าเป็นคดีหนึ่งทางสังคม และต้องดำเนินการตามหลักกระบวนการยุติธรรมสากล ซึ่งยังไม่มีการดำเนินการด้วยวิธีการพิเศษ และ DSI ก็ยังไม่ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือช่นเดียวกัน พร้อมยืนยันว่าคสช.ยังดูในภาพรวมตามปกติ 
 
ส่วนการอ้างถึงประชาธิปไตยยังไม่เกิดจึงไม่ขอมอบตัวนั้น โฆษกคสช. มองว่าเป็นการสร้างประเด็นใหม่ เพื่อบิดเบือนไปเป็นประเด็นทางการเมืองและความมั่นคง ดังนั้นทางคสช.จึงมีความกังวล ว่าสังคมจะนำมาเชื่อมโยงกับการเมืองความมั่นคงได้ จึงขอให้วัดพระธรรมกายยึดแนวทางเดิมที่เคยระบุว่าทางวัดไม่เคยเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่อย่างใด