วัดพระธรรมกาย แถลงข่าวยินดีเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ทางวัดยินยอมแต่ลูกศิษย์จะเปิดทางหรือไม่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เจรจา

    โดยหลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้า เจรจากับทางวัดพระธรรมกาย พระสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย ได้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการ การเจรจากับคณะศิษยานุศิษย์ที่นั่งสวดมนต์อยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าวัดพระธรรมกาย

 
      ขณะที่คณะศิษย์ยานุศิษย์ได้แถลงการณ์ระบุว่าคณะศิษย์เห็นพ้องต้องกันว่า พระธัมมชโยจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการมอบตัวได้ก็ต่อเมื่อบ้านเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกติ คือเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น