นายกรัฐมนตรี ย้ำ ไม่ลาออกรักษาการ เห็นด้วย ให้เลือกตั้ง 2 ก.พ. 57 ขอโอกาสรับใช้ประชาชน ยินดีรับทุกบทบาท ชี้การจัดเวทีเสวนามีทิศทางที่ดีขึ้น