video_image

นครนายก-บ้านชาวสวนซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกอยู่ริมคลองเกิดทรุดตัวลงเนื้องจากน้ำในคลอง15 แห้งลงเจ้าของบ้านต้องอาศัยบ้านญาติพักนอนไปก่อนเบื้องต้นเสียหายกว่า 1 แสนบาท

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/U7lwrrbEBNg