video_image

ครอบครัวชาวออสเตรเลียได้รับทายาทคนใหม่ หลังต้องสูญเสียลูกๆไปทั้งสิ้น 3 คน จากการเดินทางไปกับเที่ยวบิน MH17 ร่วมกับคุณปู่ที่ประเทศยูเครน โดยทารกคนนี้ได้ให้กำเนิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับวันเกิดของเหล่พี่ๆของเธอที่เสียชีวิต ทำให้ครอบครัวเชื่อว่าหนูน้อยรายนี้จะช่วยสร้างความสุขและความหวังให้กับครอบครัวอีกครั้ง