video_image

ผู้โดยสารหญิงเข้าใจผิด นึกว่าศาสตราจารย์ชาวอิตาลี ประจำหมาวิทยาลัยเพนซินวาเนีย ซึ่งนั่งเขียนสมการเลขอยู่ข้างๆที่นั่งของเธอเป็นผู้ก่อการร้าย ก่อนแจ้งให้ลูกเรือเข้าตรวจสอบ ส่งผลให้เครื่องบินของสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ต้องดีเลย์นานกว่า 2 ชั่วโมง