‘กลุ่มโลกสวย ปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี’ แสดงจุดยืนค้านข้อเสนอ กปปส.ให้รัฐบาลรักษาการลาออก เชื่อรัฐบาลชั่วคราวไม่ใช่ตัวแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ พร้อมเสนอรัฐบาลออก พ.ร.ก.ตั้งสภาเพื่อการปฏิรูปโดยประชาชนทันที มุ่งเจรจาแก้ปัญหา