สมคิด เผยข้อเสนอ ทปอ. รัฐบาลยุบสภา ให้ ครม.ลาออก ตั้งคนกลางนั่งรักษาการสามารถทำได้ เพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ขณะที่ฟาก สปป.ชี้ขัดหลักประชาธิปไตย