สมคิด เผยข้อเสนอ ทปอ. รัฐบาลยุบสภา ให้ ครม.ลาออก ตั้งคนกลางนั่งรักษาการสามารถทำได้ เพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วยุค “ทักษิณ” เชื่อ ส.ส.และ รมต.เพื่อไทยคงไม่ยอม แต่ยืนยันข้อเสนอนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทปอ.ยินดีเป็นตัวกลางหากทุกฝ่ายยอมรับ ฟาก สปป.ค้านแนวคิดสภาประชาชน ชี้ขัดหลักประชาธิปไตย