video_image

ผู้โดยสารโดยเครื่องบินทั้งที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 ต่างก็ต้องเจอปัญหาเครื่องบินดีเลย์ กว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งสาเหตุเกิดจาก วิทยุการบินฯ ปรับปรุงเส้นทางบินมาตรฐานเข้า – ออกใหม่ เพื่อลดความแออัด ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว มีสภาพอากาศเมฆฝน ทำให้ต้องจัดระยะห่างของเครื่องบินให้ห่างขึ้น เพื่อความปลอดภัย

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0dFy5WByJJU