video_image

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เสนอแนวคิดให้รัฐบาลพิจารณาเก็บค่าน้ำในอัตราก้าวหน้า สำหรับผู้ที่ใช้น้ำในเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมประกาศรณรงค์ลดการใช้น้ำของภาคเอกชน ร้อยละ 30 ภายในเดือนมิถุนายนนี้ หลังสถานการณ์ภัยแล้งลุกลาม 17 จังหวัด และมีพื้นที่ขาดแคลนน้ำสูงถึง 43 จังหวัด

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/blLiwSmx4Iw