กลุ่มนักวิชาการ ตั้งกลุ่ม “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย” คัดค้านการเคลื่อนไหวของ กปปส. ระบุสภาประชาชนไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ถือเป็นการทำรัฐประหาร อ้างนายกรัฐมนตรีคนกลางขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง ไม่เป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้เข้าร่วม ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำประชามติ