video_image

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวปฏิเสธกรณีกระแสข่าวว่าจะมีน้ำใช้ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้ว่า ไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่ามีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มตามลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพียงพอไปจนสิ้นฤดูแล้ง แต่ยอมรับว่าบางพื้นที่เกิดภาวะแล้งจริง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีมาตรการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไว้แล้ว ทั้งการเพิ่มน้ำต้นทุน การทำฝนหลวง การเตรียมรถบรรทุกน้ำ การขุดบ่อน้ำบาดาล

 

พล.ต.สรรเสริญ ยังระบุอีกด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเรื่องปัญหาภัยแล้งมาก และขอให้ทุกฝ่ายใช้น้ำอย่างประหยัดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมรณรงค์ให้คนไทยประหยัดน้ำอย่างจริงจัง และเชิญชวนใช้การรดน้ำดำหัว แทนการเล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพื่อลดการใช้น้ำ  

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/eoguWIuFBBU