video_image

นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ ระบุว่ามีนักบินขอลาออกจริงตามกระแสข่าวลือ ถือเป็นเรื่องปกติในการทำธุรกิจการบินในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา จะมีพนักงานทุกตำแหน่งลาออกและเข้าใหม่ตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร และให้ความมั่นใจว่า สายการบินนกแอร์ จะยังคงให้บริการตามตารางบินที่ได้ประกาศไว้ โดยได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ติดต่อสายการบินพันธมิตร เข้ามาทำการบินแบบเช่าเหมาลำแทน คาดว่าสถานการณ์ของนกแอร์จะกลับสู่ภาวะปกติในวันที่ 1 มี.ค.นี้ 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/hB52i54klW8