video_image

น่าน-เกิดหมอกปกคลุมหนาจัด โดยเฉพาะเหนือสนามบินน่านนครทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นลงของเครื่องบินเป็นเหตุให้เที่ยวบินต้องดีเลย์ไปเกือบชั่วโมง โดยทัศนวิสัยในการมองเห็นเพียง 150 เมตร เท่านั้น นักบินจึงไม่สามารถนำเครื่องลงได้เพราะตามปกติต้องมีทัศนวิสัยเกิน 1,500 เมตรขึ้นไป

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/kBN19TuIqAY