video_image

พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์คัดค้านการออกคำสั่งที่ 39/2558 ใช้อำนาจตามมาตร44 คุ้มครองการบริหารการจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดำเนินการต่อผู้รับผิด ระบุไม่มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ รวมถึงไม่สอดคล้องมาตรา44 รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราวปี57

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพยายามสร้างวาทกรรมให้เข้าใจไปว่าการใช้ ม. 44 เพื่อดำเนินการในคดีทุจริตจำนำข้าว เป็นการใช้อำนาจที่เกินความจำเป็นและไม่เป็นธรรมต่ออดีตนายกฯ และพวกนั้น อยากเรียนย้ำอีกครั้งว่า คำสั่งที่ 39/2558 ใช้เพื่อการบริหารจัดการข้าวในสต๊อก ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเท่านั้น ส่วนการดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้องในโครงการจำนำข้าว เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตามระบบปกติทุกขั้นตอน จึงอยากให้ทุกส่วนเข้าใจอย่างถูกต้อง และไม่ตีความเกินเลยผิดจากข้อเท็จจริง

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/TmjxYGXdmO0