video_image

สำนักชลประทานที่ 12 ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 เตือนผู้อยู่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เนื่องจากบริเวณไทยตอนบนมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ทำให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/U2cziL6ojy8