video_image

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมได้พิจารณาการจัดหาเอกชนผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย โดยจากที่มติ ครม. เดิม วันที่ 28 ธันวาคม 2553 กำหนดให้มีการประมูลจัดหาผู้เดินรถใหม่ ซึ่งอาจทำให้ต้องแบ่งการเดินรถเป็นสองส่วนในสายเดียวกัน ซึ่งประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ได้รับความสะดวกสบาย และสิ้นเปลืองงบประมาณซ่อมแซม

ที่ประชุมครม. จึงมีมติให้ยกเลิก มติ ครม.วันที่ 28 ธค.2553 โดยให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการเดินรถและการจัดเก็บค่าโดยสารต่อไป โดยคำนึงให้ประชาชนได้รับความสะดวกและประหยัดค่าโดยสาร และรัฐต้องประหยัดการลงทุนเป็นสำคัญ

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/lOfxsqaEdhs