video_image

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 19 ส.ค. 2558

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/769pME9NHuE