video_image

ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,เขื่อนแควน้อยบำรุงแ­­ดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 22 ก.ค.2558  พบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภาพรวมมีน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้น 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/LhAGc_KZg4I