video_image

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้งใน 2 เรื่องคือปริมาณน้ำที่มีอยู่น้อย การจัดลำดับความสำคัญการใช้น้ำ และความรู้สึกของเกษตรกร โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงปัญหาภัยแล้งถึงความจำเป็นให้หยุดการผันน้ำไปใช้ในภาคการเกษตร เพื่อเก็บน้ำไปทำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงอย่างเดียว 

 

 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/cXBQCdAaRTc