video_image

ชาวนาในพื้นที่ จ.ชัยนาท และ สุพรรณบุรี เข้าประชุมหารือต่อหน้า จนท.กรมชลประทาน เพื่อแบ่งคิวจัดสรรน้ำในการสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำนาในช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/QWJNlFXSv1A