video_image

สุพรรณบุรี-ชาวนาที่ใช้น้ำคลองมะขามเฒ่า อู่ทอง หลายอำเภอประสบปัญหาภัยแล้งหนัก ประกอบด้วย อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภออู่ทอง นาข้าวขาดน้ำกำลังจะยืนต้นตายจำนวนมาก ได้แบ่งคิวจัดสรรน้ำ โดยนำเครื่องสูบน้ำมาสูบเข้านา จนน้ำในคลองแห้งขอด และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/sk3l-B6hJgk